- بهره مندي از تيم توانمند فني مهندسی جهت نصب و راه اندازی جایگاههای CNG

- در اختیار داشتن نیروهای آموزش دیده جهت بهره برداری بهینه ، نگهداری مطلوب تجهیزات و تعمیرات جایگاههای CNG

- تولیدکننده انحصاری گاز پروپلانت و بوتان خالص مورد استفاده در صنعت افشانه و ظروف یکبار مصرف

- داراي ناوگان مجهز وگسترده حمل كليه فر آورده هاي ويژه پتروشيمي(مایعات گازی) مطابق با استانداردهاي بين المللي

- شبکه توزیع گاز مایع بصورت بالک و سیلندری در استان لرستان و جزیره کیش

- ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی و اجرای تاسیسات ذخیره سازی مایعات گازی تحت فشار

- مشاوره، طراحی و احداث آشپزخانه های صنعتی

- مشاوره، طراحی مدیریت سامانه هوشمند انرژی در بخش های خانگی، تجاری، صنعتی