گزیده اي از سوابق  عملكرد  فني و مهندسي

     مشاوره ، طراحي و اجرا جايگاههاي عرضه LPG - CNG و كارگاههاي تبديل سوخت خودرو در كشور

     طراحي و ساخت اولين نازل سوختگيري CNG  مطابق استاندارد و مورد تائید  IFCO

     اختراع و ابداع روش جديد شیرین سازي گاز مايع كه منجر به ثبت اختراع درارديبهشت ماه 1386 گرديد.

    طراحي ، توليد و نصب مخازن و تاسيسات ذخيره سازي گاز مايع LPG در استانهای مرکزی-

      منطقه ویژه اقتصادی لرستان و منطقه آزاد کیش

    بازرسي و تست ادواری  مخازن تحت فشار ذخيره سازي فرآورده هاي گازي در سراسر كشور

    مشاوره، طراحی و احداث تاسیسات گاز آمونیاک شرکت سوخت اتمی راکتورهای ایران در سال 1386